АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ

Хэмжээ

200 САЯ ХҮРТЭЛ

Хугацаа

60 САР ХҮРТЭЛ

Зээлийн хүү

2.29%-2.79%

Харилцагч та тэг (0) гүйлттэй шинэ автомашин, гадаад улсад ашиглагдаж байсан хуучин гаалийн бичигтэй орж ирсэн автомашинуудыг Автомашин худалдан авах зээлээр авах боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ

 • Зээлийн хүсэлтийг богино хугацаанд, шуурхай шийдвэрлэнэ
 • Урьдчилгаа бага
 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй
 • Урьдчилгаа төлбөрт дүйцүүлэн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж 100 хувийн санхүүжилт олгодог
 • Үйлчилгээний нэмэлт шимтгэлгүй

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Хэмжээ Хугацаа Урьдчилгаа хүү* Шимтгэл
сарын
200 сая төгрөг хүртэл 60 сар 15%-50% 2.29%-2.79% Шимтгэлгүй 0%

*ХҮССЭН ГАЗРААСАА АВТОМАШИН СОНГОХ БОЛОМЖТОЙ

 • Сүүлийн 15 жилийн дотор үйлдвэрлэгдсэн автомашин
 • Урьдчилгаа төлбөр нь таны сонгох автомашины төрлөөс хамаарна

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Гаалийн бичигтэй эсвэл цоо шинэ автомашин авах боломжтой
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • – Харилцагчийн анкет бөглөнө. 1% цээж зураг/ зөвхөн анх удаа зээл хүсэгчийн хувьд/
 • – Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/
 • – Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • – Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • – Худалдан авч буй автомашины нэхэмжлэх, гаалийн бичиг
 • – Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал