ТҮНШЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ

Хэмжээ

Орлогийн хэмжээнээс шалтгаална

Хугацаа

60 САР ХҮРТЭЛ

Зээлийн хүү

1.69% – 1.99%

Та  Номин Холдинг  компанитай хамтран ажилладаг бол манай Түншлэлийн зээлийг сонгоорой.

ДАВУУ ТАЛ

 • Зээлийн хүсэлтийг хурдан шуурхай шийдвэрлэнэ
 • Хугацаанд дахин санхүүжилт хийн зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн авах боломжтой.
 • Урьдчилан төлөхөд торгуульгүй.
 • Давтан зээл бүр хүү буурна.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Хэмжээ Хугацаа хүү* Шимтгэл
сарын
Орлогийн хэмжээнээс шалтгаална 60 сар 1.69% – 1.99% Шимтгэлгүй 0%

БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ

 • Бараа материал /Шаардлагатай бол нэмэлт барьцаа хөрөнгө/
 • Борлуулалтын орлого

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Номин Холдингийн харилцагч буюу бараа нийлүүлэгч, түрээслэгч байгууллага
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • ИРГЭН:
 • – Харилцагчийн анкет бөглөнө. 1% цээж зураг/ зөвхөн анх удаа зээл хүсэгчийн хувьд/
 • – Зээлийн өргөдөл
 • – Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/
 • – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэхтэй холбоотой зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт, түрээсийн гэрээ
 • – Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд
 • – Барьцаалуулах хөрөнгийг өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, лавлагаа
 • – Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал
 • ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД:
 • – Зээл хүссэн өргөдөл
 • – Эрхэлдэг бизнесийн танилцуулга
 • – Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбарын хамт/
 • – Бизнес төлөвлөгөө эсвэл зээлийн зарцуулалт үр ашгийн тооцоо санхүүжилт авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл, баримтууд
 • – Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, лиценз, холбогдох баримтууд
 • – Аудит, татварын албааар баталгаажуулсан тайлан болон орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
 • – Зээлийн барьцаанд барьцаалах хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа
 • – Хэрэв зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээлийн дансны хуулга