Зээлийн үйлчилгээ

Харьцуулах

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: Өөрийн хөрөнгийн 30% буюу 500 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.29% – 2.69%

Өргөдлийн хураамж: 0₮

Барьцаа хөрөнгө: Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн өмчлөлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө.

Онцлог

Бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулсан зээлийн үйлчилгээ

ТҮНШЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 1-3 сарын борлуулалтын орлоготой тэнцэх хэмжээтэй

Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.39%

Өргөдлийн хураамж: 0₮

Барьцаа хөрөнгө: Бараа материал /Шаардлагатай бол нэмэлт барьцаа хөрөнгө/

Онцлог

Та Номин холдинг компанитай хамтран ажилладаг бол таны бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулсан зээлийн үйлчилгээ

ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: Зээлийн барьцаанд тавих хөрөнгийн үнэлгээний 30% хүртэл буюу 100.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.69% – 2.99%

Өргөдлийн хураамж: 0₮

Барьцаа хөрөнгө: Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн орон сууц, төвийн дулаан шугамд холбогдсон үйлчилгээний талбай, барилга.

Онцлог

Богино хугацаанд таны санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад зориулсан орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээлийн үйлчилгээ

АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: Зээлийн барьцаанд тавих автомашины үнэлгээний 50% хүртэл буюу 50.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 3-12 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.49% – 3.99%

Өргөдлийн хураамж: 5,000.00₮

Барьцаа хөрөнгө: Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 15 жилээс, Монгол улсад орж ирсэнээс хойш 5 жилээс ихгүй хугацаа өнгөрсөн Автомашин байх

Онцлог

Бүх төрлийн автомашин барьцаалсан шуурхай зээлийн үйлчилгээ

ГААЛЬТАЙ АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 50,000,000.00₮

Зээлийн хугацаа: 36 сар

Зээлийн хүү: 2.29%

Өргөдлийн хураамж: 5,000.00 төгрөг

Урьдчилгаа: 25%

Барьцаа хөрөнгө: Үйлдвэрлэснээс хойш 10 жил хүртэлх, Монгол улсад орж ирээд 2 жил хүртэлх хугацаа тус тус өнгөрсөн, улсын дугаар аваагүй, гаалийн бичигтэй автомашин

Онцлог

Та хүссэн газраасаа өөрийн худалдан авахыг хүссэн автомашиныг сонгоод авах зээлийн үйлчилгээ

НОМИН МОТОРСООС АВТОМАШИН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 100,000,000.00₮

Зээлийн хугацаа: 24-48 сар

Зээлийн хүү: 1.69% – 2.29%

Өргөдлийн хураамж: 5,000.00 төгрөг

Урьдчилгаа: 30%

Барьцаа хөрөнгө: Үйлдвэрлэснээс хойш 12 сар хүртэлх хугацаа өнгөрсөн, 0.0 гүйлттэй автомашин.

Онцлог

Номин Моторс-оос шинэ автомашин худалдан авах зээлийн үйлчилгээ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ: 10,000,000.00₮

Зээлийн хугацаа: 36 сар

Зээлийн хүү: 1.79%-1.79%

Өргөдлийн хураамж: 5,000.00 төгрөг

Урьдчилгаа: 0%

Онцлог

Номингийн бүх салбар дэлгүүрээс 500,000 төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах зээлийн үйлчилгээ